050 470 72 67 / Kotka
050 470 78 42 / Karhula

Mistä aloittaa

MITÄ ENNEN HAUTAUSTOIMISTOON MENOA?

Hautausjärjestelyt voi aloittaa välittömästi kuolemantapauksen jälkeen,
hautauslupaa tai kuolintodistusta ei tarvitse odottaa.

ENNAKKOSOPIMUS

Ennen hautausjärjestelyiden tarkempaa sopimista on hyvä selvittää, onko vainaja tehnyt ennakkosopimuksen hautausjärjestelyistään jonkin tietyn hautaustoimiston kanssa.
Jos ennakkosopimus on olemassa, sitä tulee noudattaa ja muutoinkin toimia vainajan omien toivomusten mukaisesti (Hautaustoimilaki 1.luku 2.§)
Jos ennakkosopimusta ei ole, voi olla hyvä keskustella järjestelyjen toivomuksesta sukulaisten kanssa. Kaikkea ei tarvitse olla mietittynä valmiiksi, vaan hautaustoimisto neuvoo ja ohjaa eri vaihtoehtojen kartoittamisessa.

ASIAKIRJAT

Lupa hautaamiseen
Vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri kirjoittaa luvan hautaamiseen. Lupa annetaan hautaamisesta huolehtivalle. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus, lääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oma lääkäri kirjoittaa luvan. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen luvan kirjoittaa oikeuslääkäri.
Hautauslupaa ei tarvitse olla vielä hautausjärjestelyitä aloittaessa.
Hautaustoimisto yleensä huolehtii hautausluvan hankkimisesta ja toimittamisesta
eteenpäin tarvittaville tahoille. Lupa on toimitettava sille hautausmaan ylläpitäjälle,
jonne vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa toimitetaan myös krematorioon.

Kuolintodistus
Hautausluvan kirjoittanut lääkäri kirjoittaa myös kuolintodistuksen. Vainajan lähiomaisella on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta. Kuolintodistuksessa on selitetty kuolemansyyt ja muita tietoja kuolemasta. Kuolintodistusta ei tarvita hautausjärjestelyissä eikä perunkirjoituksessa. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus,
kuolintodistuksen saaminen voi kestää kuukausia.

Virkatodistus
Virkatodistus on rekisteriviranomaisen – seurakunta tai maistraatti – kirjoittama todistus,
joka sisältää vainajan henkilötiedot, kuolinpäivän sekä puolison ja perillisten tiedot  (puolison ja lasten tiedot). Virkatodistusta tarvitaan esimerkiksi pankkiasioinnissa
tai muussa paikassa, jonne kuolinpäivä ja asioiden hoitajan perillisasema tulee todistaa.
Virkatodistusta ei kirjoiteta automaattisesti, vaan se tulee tilata seurakunnasta tai maistraatista, riippuen siitä kummassa vainaja on ollut kirjoilla.