050 470 72 67 / Kotka
050 470 78 42 / Karhula

Perunkirjoitukset

Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen on tehtävä perunkirjoitus. Perukirja on asiakirja, josta selviävät kuolinpesän varat sekä velat, joiden perusteella perintövero määrätään. Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Perunkirjoituksessa tulee käydä selville:

 • Sukuselvitys
 • Testamentti
 • Avioehtosopimus
 • Ensiksi kuolleen aviopuolison perukirja
 • Mahdollinen osuus jakamattomassa kuolinpesässä
 • Kiinteistötiedot: Lainhuutotodistus, pinta-ala, asuinrakennus, metsää/peltoa
 • Osakehuoneistojen osakekirjat
 • Muut arvopaperit
 • Käteisvarat
 • Auto/vene
 • Aseet
 • Koti-irtaimisto
 • Erikseen vakuutettu koti-irtaimisto, esim. taideteokset, antiikki
 • Pankkisaldotodistukset (myös lesken) kuolinpäivän mukaan
 • Hautauskustannukset
 • Hautakiven kustannukset
 • Sairaalalaskut
 • Velat
 • Sähkö/puhelinlaskut
 • Muut kuolinpäivän jälkeen maksetut tai maksamattomat menot

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta, ja perunkirjoituksen jälkeen on kuukausi aikaa toimittaa perukirja verotoimistoon. Verotuksen valmistuminen voi viedä kuukausia. Kun ositus vainajan ja lesken kesken on tehty ja kuolinpesän velat maksettu, kuolinpesä voidaan jakaa joko osittain tai kokonaan. Jos kuolinpesään kuuluu leski, pesä jätetään usein jakamatta ainakin yhteisenä kotina käytetyn asunnon osalta.

Perunkirjoituksessa on otettava huomioon useita muotoseikkoja ja verotuksellisia asioita, jonka vuoksi se onkin syytä jättää ammattitaitoisen perunkirjoittajan tehtäväksi.

TESTAMENTIT

Testamentilla henkilö voi määrätä siitä, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamentilla voi määrätä myös vain hallintaoikeudesta. Testamentti on määrämuotoinen asiakirja,  jonka lain määräämät muotoseikat on täytyttävä jotta testamentti olisi pätevä. Siitä syystä sen laatimisessa kannattaa aina käyttää asiantuntijaa. Testamentilla voidaan vaikuttaa myös perintöverotukseen sekä perillisten puolisoiden avio-oikeuteen peritystä omaisuudesta.

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltuutus on laissa säädetyssä muodossa laadittava kirjallinen valtakirja, jonka avulla henkilö etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Edunvalvontavaltuutus on usein valtuuttajan loppuelämän tärkein asiakirja, jossa hän voi määrätä mm. kuka hänen taloudellisia ja henkilökohtaisia asioitaan hoitaa ja miten, sitten kun hän ei enää itse siihen pysty. Käänny aina asiantuntijan puoleen edunvalvontavaltuutuksen laatimiseksi.